За Нас
    Дейност
    Сертификати
    Участия
    
Българска борса за подправки e член на Европейската Асоциация на Подправките и Международната Пиперена Общност.

Като част от пазара на Европейската общност Българската борса за подправки е внедрила и наблюдава всички GMP и HACCP стандарти и е  сертифицирана по ISO 22000:2005.