За Нас
    Дейност
    Сертификати
    Участия
    
Българска борса за подправки ООД и Контакт ВН ООД са търговци на едро с голям брой подправки.
Седалището на групата е в София, столицата на България и има добре изградена складова мрежа в големите градове страната.
Ние търгуваме с повече от 70 вида подправки и имаме установени контакти с всички престижни български и чужди фирми занимаващи се с пакетиране на подправки и компании работещи в сферата на хранителната индустрия – месната индустрия, пекарни, консервни фабрики и други.
Всички подправки са налични в различни разфасовки, които са в съответствие със стандартите и нуждите на ресторантите и хотелите.