Подправките са толкова стари, колкото е самото човечество. Още от самата му зора, когато даже натуралното стопанство е било в ембионна форма, те са били разменна монета, много по-ценна от златото. Не е ясно кога за първи път се поменава за за използването на растенията като подправка, но верятно е било много преди да се появи идеята за писменост. Всички досегашни проучвания в тази посока почти неизбежно водят до извода, че подправянето на храната е естествено продължение от използването на някой растения с лечебна цел.